Number of the records: 1  

úpadek podniku

 1. Topical termúpadek podniku
  Other termbankrot
  úpadek obchodních společností
  See also finance podniku
  insolvenční řízení
  konkurz a vyrovnání
  úpadkové trestné činy
  (h) platební neschopnost
  Linking entrybusiness failures
  Conspect347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (14) - ARTICLES
Number of the records: 1