Number of the records: 1  

profesiografie

 1. Topical termprofesiografie
  Other termpracovní profil
  profil pracovní
  analýza profese
  See also pracovní místa
  pracovní náplň
  profesní kompetence
  psychologie práce
  (G) profese
  Linking entryjob analysis
  Conspect331 - Práce
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
  (5) - ARTICLES