Number of the records: 1  

zaměstnávání cizinců

 1. Topical termzaměstnávání cizinců
  See also zahraniční pracovní síly
  (g) trh práce
  Linking entryemployment of foreign workers
  Conspect331 - Práce
  Collection kindSubject terms file
  References (1) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura
Number of the records: 1