Number of the records: 1  

neziskové organizace

 1. Topical termneziskové organizace
  Other termorganizace neziskové
  nevýdělečné organizace
  organizace nevýdělečné
  neprofitní organizace
  organizace neprofitní
  nonprofitní organizace
  organizace nonprofitní
  nestátní neziskové organizace
  organizace neziskové nestátní
  See also nevládní instituce a organizace
  neziskový sektor
  sociální podniky
  spolkové rejstříky
  ziskové organizace
  (H) humanitární organizace
  (H) nadace
  (H) nadační fondy
  (H) obecně prospěšné společnosti
  (H) občanská sdružení
  (H) příspěvkové organizace
  (H) rozpočtové organizace
  (H) veřejně prospěšné organizace
  Linking entrynonprofit organizations
  Conspect061.2 - Nevládní organizace a kooperace
  334 - Formy organizace a spolupráce v ekonomice
  347 - Soukromé právo
  Collection kindSubject terms file
  References (11) - Subject terms file
  (59) - Naučná literatura
  (7) - Skripta
  (1) - Sborníky konferencí
  (4) - Elektronické zdroje
  (46) - ARTICLES
Number of the records: 1