Number of the records: 1  

Komparácia využívania prístupov založených na používaní hudby v praxi sociálnych pracovníkov a pracovníčok, pracujícich so seniorskou populáciou, so súčasným akademickým diskurzom

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Moravčíková, Alena (author)
  Title statementKomparácia využívania prístupov založených na používaní hudby v praxi sociálnych pracovníkov a pracovníčok, pracujícich so seniorskou populáciou, so súčasným akademickým diskurzom / Alena Moravčíková
  In . Od teorie k praxi, od praxe k teorii Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. - s. 326-333
  Subj. Headings sociální pracovníci
  sociální práce
  senioři
  praxe
  hudba
  muzikoterapie
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect364-1/-7 - Druhy sociální pomoci a služeb
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1