Number of the records: 1  

Potenciál muzikoterapie pre stimuláciu komunikačních a rečových schopností u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Osvaldová, Margaréta (author)
  Title statementPotenciál muzikoterapie pre stimuláciu komunikačních a rečových schopností u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím = The potential of music therapy for stimulation of communicative and speech abilities of individuals with multiple handicap / Margaréta Osvaldová
  Par.titleThe potential of music therapy for stimulation of communicative and speech abilities of individuals with multiple handicap
  In Komunikace a handicap. Komunikace a handicap II. - S. 279-289
  Subj. Headings muzikoterapie
  děti s kombinovaným postižením
  děti se zdravotním postižením
  hlasová výchova
  komunikační dovednosti
  řečové dovednosti
  hudební činnosti
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect376 - Výchova a vzdělávání zvláštních skupin osob
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document