Number of the records: 1  

Česká a slovenská inspirace románem F. M. Dostojevského Zločin a trest

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Paučová, Lenka, 1986- (author)
  Title statementČeská a slovenská inspirace románem F. M. Dostojevského Zločin a trest = The Czech and Slovak inspiration by Dostoyevsky's novel Crime and Punishment / Lenka Paučová
  Par.titleCzech and Slovak inspiration by Dostoyevsky's novel Crime and Punishment
  Additional Variant TitlesCzech and Slovak inspiration by Dostoevsky's novel Crime and Punishment
  In Dialog kultur VIII. - S. 285-292
  Subj. Headings Dostojevskij, Fedor Michajlovič, 1821-1881. Prestuplenije i nakazanije
  Nohejl, Miloslav, 1896-1974
  Vajanský, Svetozár Hurban, 1847-1916
  Urban, Milo, 1904-1982
  ruská literatura - 19. století
  česká literatura - 20. století
  slovenská literatura - 20. století
  interpretace a přijetí literárního díla
  literární vlivy
  literárněvědné rozbory
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationAutorka se v přítomné studii věnuje románu F. M. Dostojevského Zločin a trest (1866) a jeho recepci v české a slovenské literatuře. Pro srovnání si zvolila tři díla: román českého spisovatele Miloslava Nohejla Svět nic neví (1934) a dvě slovenské novely – Zločin a pokánie (1900) Svetozára Hurbana Vajanského a Za Vyšným mlynom (1926) Mila Urbana. Autorka zkoumá díla z hlediska jejich názvu, žánru, motiviky, konstelace postav, ale také z hlediska incipitu, explicitu a symboliky ukryté v díle.
  The author of the study deals with the novel by F. M. Dostoevsky Crime and Punishment (1866) and its reception in both Czech and Slovak literature. She chose three works: the novel written by Czech prosaist Miloslav Nohejl The Words Knows Nothing (1934) and two Slovak novellas - Crime and Penitence (1900) by Svetozár Hurban Vajanský and Behind the Upper Mill (1926) by Milo Urban. The autor pays attention to the title, genre, motifs, characters, but also to the incipit, explicit and symbology hidden in works.
  Conspect821.09 - Literatura v různých jazycích (o ní)
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document