Number of the records: 1  

náklady

 1. Topical termnáklady
  See also (H) analýza nákladů a přínosů
  (H) compliance costs
  (H) fixní náklady
  (H) kalkulace nákladů
  (H) režijní náklady
  (H) řízení nákladů
  (G) ekonomie
  Linking entrycosts
  Conspect33 - Ekonomie
  Collection kindSubject terms file
  References (5) - Subject terms file
  (10) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (19) - ARTICLES