Number of the records: 1  

krizové situace

 1. Topical termkrizové situace
  Other termsituace krizové
  See also babyboxy
  integrovaný záchranný systém
  kritická infrastruktura
  krizová intervence
  krizová komunikace
  krizový management
  nebezpečné situace
  psychická krize
  rodinná resilience
  sociální problémy
  tísňová péče
  životní krize
  Linking entrycrisis situations
  Conspect35.07 - Organizace a řízení veřejné správy
  364 - Sociální problémy vyžadující podporu a pomoc. Sociální zabezpečení
  614.8 - Úrazy a jejich prevence
  005 - Management. Řízení
  Collection kindSubject terms file
  References (10) - Subject terms file
  (30) - Naučná literatura
  (6) - Učebnice
  (1) - Elektronické zdroje
  (12) - ARTICLES
Number of the records: 1