Number of the records: 1  

rovné postavení mužů a žen

 1. Topical termrovné postavení mužů a žen
  Other termpostavení mužů a žen rovné
  rovnost mužů a žen
  rovnoprávnost mužů a žen
  rovné postavení žen a mužů
  postavení žen a mužů rovné
  genderová rovnost
  genderová nerovnost
  rovnost genderová
  nerovnost genderová
  See also Evropský rok rovných příležitostí pro všechny (2007)
  antidiskriminační právo
  emancipace
  rovnost příležitostí
  (g) občanská práva
  Linking entrygender equality
  lyčių lygybė
  Polova ednakvost
  rovnopránosť mužov a žien
  Enakost med spoloma
  równość płci
  Conspect342 - Ústavní právo. Správní právo
  Collection kindSubject terms file
  References (4) - Subject terms file
  (17) - Naučná literatura
  (8) - ARTICLES
Number of the records: 1