Number of the records: 1  

distribuce zboží

 1. Topical termdistribuce zboží
  See also prodej
  skladové hospodářství
  (G) logistika (management)
  Linking entrydistribution of goods
  Conspect005 - Management. Řízení
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (3) - Naučná literatura
Number of the records: 1