Number of the records: 1  

konkurz a vyrovnání

 1. Topical termkonkurz a vyrovnání
  Other termkonkurs a vyrovnání
  See also konkurzní a vyrovnací řízení
  likvidace podniků
  platební neschopnost
  státní bankrot
  zrušení a zánik společností
  úpadek podniku
  (h) předběžní správci
  (h) správci konkurzní podstaty
  Linking entrybankruptcy and composition
  bankrotas
  Bankrot
  konkurz
  Stečaj
  Collection kindSubject terms file
  References (2) - Subject terms file
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1