Number of the records: 1  

insolvenční řízení

 1. Topical terminsolvenční řízení
  Other termřízení insolvenční
  See also konkurzní a vyrovnací řízení
  oceňování pohledávek
  platební neschopnost
  úpadek podniku
  úpadkové trestné činy
  (h) insolvenční správci
  (h) oddlužení
  (g) občanské soudní řízení
  Linking entryinsolvency proceedings
  Conspect347.7 - Obchodní právo. Finanční právo. Právo průmyslového vlastnictví. Patentové právo. Autorské právo
  Collection kindSubject terms file
  References (3) - Subject terms file
  (2) - Naučná literatura
  (1) - ARTICLES
Number of the records: 1