Number of the records: 1  

polymery

 1. Topical termpolymery
  See also difluorvinyliden
  fyzika polymerů
  makromolekulární chemie
  makromolekulární fyzika
  makromolekulární látky
  plasty
  polymerizace
  polymerní materiály
  polymerní směsi
  (H) biodegradovatelné polymery
  (H) biopolymery
  (H) elektroaktivní polymery
  (H) fluoropolymery
  (H) izotaktické polypropyleny
  (H) kaučuk
  (H) koordinační polymery
  (H) metakryláty
  (H) orientované polymery
  (H) polybutadien
  (H) polyestery
  (H) polyethylen
  (H) polymerní filmy
  (H) polymerní koloidy
  (H) polymerní pěny
  (H) polymerní taveniny
  (H) polymery rozpustné ve vodě
  (H) polyolefiny
  (H) polypropylen
  (H) polystyren
  (H) polyurethany
  (H) polyvinylalkohol
  (H) polyvinylchlorid
  (H) silikony
  (H) syntetický kaučuk
  (H) vodivé polymery
  (G) chemické sloučeniny
  Linking entrypolymers
  Conspect54 - Chemie. Mineralogické vědy
  678 - Průmysl makromolekulárních látek. Gumárenský průmysl. Průmysl plastů
  Collection kindSubject terms file
  References (6) - Subject terms file
  (11) - Naučná literatura
  (1) - Skripta
  (1) - Učebnice
  (5) - ARTICLES