Number of the records: 1  

Výsledky studia PhD a obhajoby disertační práce na Masarykově Univerzitě

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Chaloupský, David (author)
  Title statementVýsledky studia PhD a obhajoby disertační práce na Masarykově Univerzitě [elektronický zdroj] = The results of PhD study and the defence of dissertation at Masaryk University / David Chaloupský
  Par.titleThe results of PhD study and the defence of dissertation at Masaryk University
  NoteČlánek v elektronické podobě na nosiči CD-ROM
  Požadavky na systém: Adobe Acrobat
  In . Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK Univerzita Hradec Králové. - s. 68-70
  Subj. Headings Masarykova univerzita
  vysokoškolské studium
  doktorské studium
  disertace
  kombinované vzdělávání
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect378 - Vysoké školy
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1