Number of the records: 1  

informační a komunikační technologie

 1. informační a komunikační technologie
  technologie informační a komunikační
  ICT (digitální technologie)
  ICT gramotnost
  kyberprostor
  informační technologie
  infotainment
  komunikační technologie
  rozšířená realita
  digitální technologie
  information and communication technology
  Subject terms file
  (4) - Subject terms file
  (171) - Naučná literatura
  (6) - Skripta
  (2) - Slovníky
  (10) - Učebnice
  (3) - Sborníky konferencí
  (2) - Elektronické zdroje
  (209) - ARTICLES
  (1) - ***nezarazeno***
Number of the records: 1