Number of the records: 1  

programy a projekty

 1. programy a projekty
  projekty
  programy
  projektový management
  výzkum a vývoj
  dokumentární projekty
  financování projektů
  mezinárodní programy a projekty
  multimediální projekty
  národní programy a projekty
  podnikatelské projekty
  sociální programy a projekty
  veřejné projekty
  vládní programy a projekty
  vědecko-technické projekty
  vědecké programy
  záchranné programy
  programs and projects
  Subject terms file
  (10) - Subject terms file
  (23) - Naučná literatura
  (20) - ARTICLES
  (1) - ***nezarazeno***
Number of the records: 1