Number of the records: 1  

substituční terapie buprenorfinem

 1. substituční terapie buprenorfinem
  terapie substituční buprenorfinem
  buprenorfin
  drogová závislost
  metadonová substituční terapie
  opiáty
  protidrogová terapie
  substituční terapie
  buprenorphine substitution therapy
  Subject terms file
  (3) - Subject terms file
  (1) - Naučná literatura