Number of the records: 1  

neslyšící

 1. neslyšící
  hluší
  hluchoněmí
  neslyšící osoby
  osoby neslyšící
  hluchoslepí
  hluchota
  neslyšící děti
  neslyšící rodiče
  osoby se sluchovým postižením
  deaf
  Gluhe osobe
  kurtieji
  nepočujúci
  Gluhi
  Subject terms file
  (5) - Subject terms file
  (70) - Naučná literatura
  (3) - Skripta
  (2) - Slovníky
  (4) - Učebnice
  (14) - Elektronické zdroje
  (5) - ARTICLES
  (3) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (11) - PERIODIKA - Svázaný ročník periodika