Number of the records: 1  

Vývoj, stav a strategie rozvoje v referenčním poli tyflologie

  1. Vývoj, stav a strategie rozvoje v referenčním poli tyflologie / Ján Jesenský .
    In: Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia [310 s.]. ISBN 80-7041-041-8 Edukace a rehabilitace zrakově postižených na prahu nového milénia. Hradec Králové : Gaudeamus, 2002. s. 14-34 : 8 obr. .
    article

    article