Number of the records: 1  

Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů

  1. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů (2010 : Hradec Králové, Česko)

    Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků a anotací mezinárodní vědecké konference / René Drtina, Magda Kotková (eds.). -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. -- 29 s. : il. + 1 CD-ROM. -- Nad názvem: Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta, katedra technických předmětů. -- "...konané pod záštitou Vladimíra Jehličky, děkana Pedagogické fakulty UHK a Vladimíra Jurči, děkana Technické fakulty ČZU v Praze"--tit.s. -- Jednotlivé články sborníku zpracovány. -- Část. anglický a slovenský text. -- ISBN : 978-80-7435-014-6 (brož.). -- ISSN : 1214-0554.
    I. Drtina, René, 1960- II. Kotková, Magda, 1975- III. Univerzita Hradec Králové. Katedra technických předmětů


    technika * technická výchova * technické předměty * vyučování technických předmětů * vysokoškolské vyučování * vysoké školy * sborníky konferencí

Number of the records: 1