Number of the records: 1  

Královéhradecko

  1. Zrození moderního města (1890-1939) (2009 : Hradec Králové, Česko)

    Královéhradecko : historický sborník pro poučenou veřejnost. 7, Zrození moderního města (1890-1939) : sborník referátů a příspěvků mezioborové vědecké konference : pořádané ... ve dnech 4. a 5. listopadu 2009 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. -- Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010. -- 535 s. : il., mapy. -- Vydáno ve spolupráci s Muzeem východních Čech v Hradci Králové, Studijní a vědeckou knihovnou v Hradci Králové, Galerií moderního umění v Hradci Králové a Knihovnou města Hradce Králové. -- Jednotlivé články sborníku zpracovány. -- Anglická a německá resumé. -- ISBN : 978-80-85031-86-7 (brož.). -- ISSN : 1214-5211.
    I. Muzeum východních Čech (Hradec Králové, Česko)


    dějiny Česka * regionální dějiny * Hradec Králové (Česko) * Hradec Králové (Česko : oblast) * sborníky

Number of the records: 1