Number of the records: 1  

Na člověka zaměřené poradenství - dynamika procesu změny

  1. Vosečková, Alena, 1952-

    Na člověka zaměřené poradenství - dynamika procesu změny / Alena Vosečková, Stanislav Pelcák, Zuzana Truhlářová.
    In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii. -- Vyd. 1.. -- 682 s.. -- 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. -- Texty k sociální práci. -- s. 136-139 : 1 tab.
    I. Pelcák, Stanislav II. Truhlářová, Zuzana


    poradenství * empatie * psychoterapie * poradenská psychologie * kongruence * péče o klienty * články ze sborníku
Number of the records: 1