Number of the records: 1  

Komparácia využívania prístupov založených na používaní hudby v praxi sociálnych pracovníkov a pracovníčok, pracujícich so seniorskou populáciou, so súčasným akademickým diskurzom

  1. Moravčíková, Alena

    Komparácia využívania prístupov založených na používaní hudby v praxi sociálnych pracovníkov a pracovníčok, pracujícich so seniorskou populáciou, so súčasným akademickým diskurzom / Alena Moravčíková.
    In: Od teorie k praxi, od praxe k teorii. -- Vyd. 1.. -- 682 s.. -- 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2012. -- Texty k sociální práci. -- s. 326-333.

    sociální pracovníci * sociální práce * senioři * hudba * muzikoterapie * praxe * články ze sborníku
Number of the records: 1