Number of the records: 1  

Dimenzie muzikoterapie

  1. Pejřimovská, Jitka

    Dimenzie muzikoterapie / Jitka Pejřimovská, Jaroslava G. Zeleiová. -- Vyd. 1. -- Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. -- 221 s. : il. -- (Editio Musica Therapeutica). -- ISBN : 978-80-8082-331-3 (brož.).
    I. Zeleiová, Jaroslava, 1975-


    muzikoterapie * psychologie hudby * hudba - terapeutické aspekty * vliv hudby - terapeutické aspekty * učební texty