Number of the records: 1  

Potenciál muzikoterapie pre stimuláciu komunikačních a rečových schopností u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím

  1. Osvaldová, Margaréta

    Potenciál muzikoterapie pre stimuláciu komunikačních a rečových schopností u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím = The potential of music therapy for stimulation of communicative and speech abilities of individuals with multiple handicap / Margaréta Osvaldová.
    In: Komunikace a handicap. -- Komunikace a handicap II. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2014. -- 1 CD (229 s.). -- 978-80-7435-386-4 (brož.). -- S. 279-289.

    muzikoterapie * děti s kombinovaným postižením * děti se zdravotním postižením * hlasová výchova * komunikační dovednosti * řečové dovednosti * hudební činnosti * články ze sborníku