Number of the records: 1  

Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu

  1. Sociální

    Sociální analýza mládeže ve východočeském regionu : [výzkumný záměr]. 1, Základní charakteristiky a podkladové studie / B. Kraus, K. Janiš (eds.). -- Hradec Králové : Gaudeamus, 1999. -- 60 s. -- ISBN : 80-7041-615-7.
    I. Kraus, Blahoslav, 1943- II. Janiš, Kamil, 1951- III. Vysoká škola pedagogická v Hradci Králové


    sociologie * sociologie mládeže * sociologický výzkum * Čechy východní (Česko)
    31

Number of the records: 1