Number of the records: 1  

Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007

  1. E-learning 2007 (Hradec Králové, Česko)

    Sborník příspěvků ze semináře a soutěže eLearning 2007 : 6. - 8. listopadu 2007, Hradec Králové / [editor Jan Sedláček]. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2007. -- 507 s. + 1 CD-ROM. -- Jednotlivé články sborníku zpracovány. -- ISBN : 978-80-7041-573-3.
    I. Sedláček, Jan II. Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu III. EUNIS-CZ (sdružení)


    vzdělávání * e-learning * distanční vzdělávání * počítačem podporovaná výuka * technologie vzdělávání * mezinárodní konference * programovaná výuka * sborníky