Number of the records: 1  

Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK

  1. Univerzita Hradec Králové. Katedra rekreologie a cestovního ruchu. Doktorandská konference 2009 : Hradec Králové, Česko)

    Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK : konané při příležitosti regionální prezentace rekreologie a cestovního ruchu Infotour 2009 na téma: Odborná a vědecká činnost v oboru rekreologie a turismu : Hradec Králové 13. března 2009 / editor Jiří Petera [elektronický zdroj]. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. -- 1 elektronický optický disk (CD-ROM) : barev. il. -- Název z titulní obrazovky. -- Dokument ve formátu pdf. -- Název v tiráži: Sborník referátů z 2. doktorandské konference KRCR FIM UHK. -- Jednotlivé články sborníku zpracovány. -- ISBN : 978-80-7041-527-6 (CD-ROM).
    I. Petera, Jiří II. Univerzita Hradec Králové. Fakulta informatiky a managementu


    cestovní ruch * rekreologie * rekreace * volný čas * sport * sborníky konferencí * CD-ROM