Number of the records: 1  

Přírodovědné vzdělávání v primární škole v kontextu jeho vývoje a současného RVP ZV

  1. Podroužek, Ladislav, 1959-

    Přírodovědné vzdělávání v primární škole v kontextu jeho vývoje a současného RVP ZV / Ladislav Podroužek.
    In: Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. -- Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání. -- s. 40-47.

    základní vzdělávání * vyučování přírodovědných předmětů * vyučování společenských věd * ŠVP * obsah výuky * cíl výuky * základní školy * vzdělávací programy * články ze sborníku