Number of the records: 1  

Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů

  1. Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů : sborník příspěvků a anotací mezinárodní vědecké konference. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010. 29 s. ISBN 978-80-7435-014-6. ISSN 1214-0554.

Number of the records: 1