Number of the records: 1  

Královéhradecko

  1. Královéhradecko : historický sborník pro poučenou veřejnost. 7, Zrození moderního města (1890-1939) : sborník referátů a příspěvků mezioborové vědecké konference : pořádané ... ve dnech 4. a 5. listopadu 2009 v Muzeu východních Čech v Hradci Králové. Hradec Králové : Státní oblastní archiv v Zámrsku - Státní okresní archiv Hradec Králové, 2010. 535 s. ISBN 978-80-85031-86-7. ISSN 1214-5211.

Number of the records: 1