Number of the records: 1  

Business modelování a jeho význam pro efektivní implementaci informačního systému

  1. MYSLÍN, Josef. Business modelování a jeho význam pro efektivní implementaci informačního systému. In Objekty 2009. Vyd. 1. xiv, 328 s. ISBN 978-80-7435-009-2 (brož. : neprodejné) Objekty 2009. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 282-292 : il.