Number of the records: 1  

Efektivní integrace centrální banky do evropských struktur

  1. DITTRICHOVÁ, Jaroslava. Efektivní integrace centrální banky do evropských struktur. In Hradecké ekonomické dny 2003 198 s. ISBN 80-7041-845-1 Hradecké ekonomické dny 2003. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003, s. 22-27.
Number of the records: 1