Number of the records: 1  

Aplikácia štrukúrnej analýzy na identifikáciu intenzity vplyvnosti a závislosti princípov balanced scorecard

  1. GAVUROVÁ, Beáta - GLOVA, Jozef. Aplikácia štrukúrnej analýzy na identifikáciu intenzity vplyvnosti a závislosti princípov balanced scorecard. In Hradecké ekonomické dny 2012. Vyd. 1. 322 s. ISBN 978-80-7435-171-6 (brož.) Hradecké ekonomické dny 2012. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, s. 67-72 : 3 obr.