Number of the records: 1  

Projektové řízení - základní přístupy

  1. KOŽELUH, Jindřich - MAŇHAL, Vít. Projektové řízení - základní přístupy. In Sborník studijních materiálů ke kurzu Rozvoj kompetencí pro řízení výzkumných organizací a týmů, podporu týmové práce a projektový management. Vyd. 1. 130 s. ISBN 978-80-7435-349-9 (brož.). Hradec Králové : Gaudeamus, 2013, s. 68-88.
Number of the records: 1