Number of the records: 1  

Dimenzie muzikoterapie

  1. PEJŘIMOVSKÁ, Jitka - ZELEIOVÁ, Jaroslava. Dimenzie muzikoterapie. Vyd. 1. Trnava : Pedagogická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, 2011. 221 s. Editio Musica Therapeutica. ISBN 978-80-8082-331-3.