Number of the records: 1  

Potenciál muzikoterapie pre stimuláciu komunikačních a rečových schopností u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím

  1. OSVALDOVÁ, Margaréta. Potenciál muzikoterapie pre stimuláciu komunikačních a rečových schopností u jednotlivcov s viacnásobným postihnutím. In Komunikace a handicap Komunikace a handicap II. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2014 1 CD (229 s.). ISBN 978-80-7435-386-4 (brož.), s. 279-289.