Number of the records: 1  

Elektrotechnika pro III. ročník gymnázií

  1. HAJACH, Tomáš - BRODŇAN, Ignác. Elektrotechnika pro III. ročník gymnázií : experimentální učební text volitelné skupiny odborných předmětů Základy techniky. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1981. 170 s.