Number of the records: 1  

Zatímní učebné osnovy pro střední školy s českým vyučovacím jazykem, vydané výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 27. července 1939, čís. 99.000-I

  1. Zatímní učebné osnovy pro střední školy s českým vyučovacím jazykem, vydané výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze dne 27. července 1939, čís. 99.000-I. V Praze : Státní nakladatelství, 1939. 292 s. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u4860.pdf>

Number of the records: 1