Number of the records: 1  

Sociální poradenství jako druh pomoci

  1. ZITA, Josef - TRUHLÁŘOVÁ, Zuzana - KAPPL, Miroslav. Sociální poradenství jako druh pomoci : texty k sociální práci : sborník příspěvků [z kolokvia konaného dne 5.12.] 2003 [v Hradci Králové. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. 147 s. Texty k sociální práci. ISBN 80-7041-809-5.