Number of the records: 1  

Praktické využití aktivizačních metod ve výuce

  1. KOTRBA, Tomáš - LACINA, Lubor. Praktické využití aktivizačních metod ve výuce. Vyd. 1. Brno : Barrister & Principal, 2007. 186 s. ISBN 978-80-87029-12-1.

Number of the records: 1