Number of the records: 1  

Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem

  1. ČADILOVÁ, Věra - JŮN, Hynek - THOROVÁ, Kateřina. Agrese u lidí s mentální retardací a s autismem : [zvládání problémového chování u lidí nejen v domovech sociálních služeb]. Vyd. 1. Praha : Portál, 2007. 243 s. ISBN 978-80-7367-319-2.