Number of the records: 1  

Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK

  1. Univerzita Hradec Králové. Katedra rekreologie a cestovního ruchu. Sborník referátů z 2. doktorandské konference Katedry rekreologie a cestovního ruchu FIM UHK : konané při příležitosti regionální prezentace rekreologie a cestovního ruchu Infotour 2009 na téma: Odborná a vědecká činnost v oboru rekreologie a turismu : Hradec Králové 13. března 2009 [elektronický zdroj]. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 1 elektronický optický disk (CD-ROM). ISBN 978-80-7041-527-6.