Number of the records: 1  

Přírodovědné vzdělávání v primární škole v kontextu jeho vývoje a současného RVP ZV

  1. PODROUŽEK, Ladislav. Přírodovědné vzdělávání v primární škole v kontextu jeho vývoje a současného RVP ZV. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. In Vývoj, proměny a možnosti primárního vzdělávání, s. 40-47.