Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Pražský starosta Čeněk Gregor a velké pražské podniky na konci 19. a počátku 20. století

Radová, Lucie
article