Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Uplatňování ekologických aspektů v technicky zaměřených předmětech na 1. a 2. stupni ZŠ

Kvapil, Luděk
article