Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Komparácia využívania prístupov založených na používaní hudby v praxi sociálnych pracovníkov a pracovníčok, pracujícich so seniorskou populáciou, so súčasným akademickým diskurzom

Moravčíková, Alena
article