Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export


MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Prameny k dějinám Saska a Durynska v rodinných archivech a ve fondech velkostatků a jejich ústředních správ ve Státním oblastním archivu v Plzni

Mírková, Marie
article