Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Historický kontext vzniku a rozšíření katechismů v 16. století

Petráček, Tomáš
article